Pego.CC

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW CENTRUM TESTOWE GIANT I LIV ORAZ PEGO.CC

 1. Ogólne postanowienia:

  1. Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem dostępnym na stronie https://pego.cc/wypozyczalnia-lato-2023, gdzie dokonuje się opłaty rezerwacyjnej.

  2. Przedmiotem oferty są rowery marki Giant i Liv, zgodnie z dostępnością wskazaną na stronie.

  3. Wypożyczenie sprzętu jest możliwe wyłącznie w okresie letnim, trwającym od 15 maja do 15 września 2024 roku.

  4. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Fundacja „KOLARZ” z siedzibą przy ul. Kolejowej 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 2. Warunki wypożyczenia:

  1. Minimalny okres wynajmu to 2 tygodnie.

  2. Wypożyczenie może trwać od 2 tygodni do 4 miesięcy.

  3. Kaucja zwrotna wynosi 600 PLN.

  4. Opłata za dostawę to 100 PLN, odbiór osobisty z Ożarowa Mazowieckiego jest bezpłatny.

  5. Rezerwacja i weryfikacja tożsamości odbywa się po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej, przy użyciu dwóch dokumentów tożsamości (dowód osobisty, paszport) lub za pomocą połączenia online i przyjęciu weryfikacji online dostępnymi metodami technicznymi i prawnymi.

  6. Osoba nie posiadająca ww. dokumentów mogą dokonać wypożyczenia poprzez zabezpieczenie finansowe odpowiadające wartości sprzętu (tzw. Depozyt), który ustala wypożyczalnia.

  7. Opłaty za wypożyczenie/rezerwację sprzętu pobierane są z góry, przy pomocy płatności online, kartą lub gotówką wg CENNIKA.

  8. Przy wypożyczeniu roweru pobierana jest kaucja w wysokości 600 zł. na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania roweru.

  9. Kaucja zostanie zwrócona po oddaniu sprawnego technicznie roweru.

  10. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt czysty i w pełni sprawny. W takim samym stanie Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić rower spowrotem do wypożyczalni. 

  11. Zaleca się, aby Wypożyczający ocenił sprzęt i jego zgodność z zamówieniem w momencie odbioru osobistego w obecności przedstawiciela Wypożyczalni lub kuriera . W przypadku stwierdzenia niezgodności sprzętu z zamówieniem , Wypożyczalnia doprowadzi sprzęt do wymaganego stanu lub wymieni sprzęt na inny tożsamy, jeśli taki będzie dostępny lub inny w uzgodnieniu z Wypożyczającym.

 3. Reklamacje:

  1. Wypożyczający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku jakichkolwiek uchybień ze strony Wypożyczalni, dotyczących wynajętego sprzętu.

  2. Wypożyczalnia udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia.

  3. Reklamacje należy złożyć drogą mailową pod adresem: pego@pego.cc

  4. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności. 

  5. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower i ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

  6. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

  7. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.

  8. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

  9. W przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części wynikającego z użytkowania roweru niezgodnie z jego przeznaczeniem, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy, bądź zakup nowej części do wymiany. Opłata pobierana jest z kaucji, w przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całego kosztu naprawy lub uszkodzenia. 

  10. Cennik uszkodzeń: 

   1. wymiana klamki hamulcowej – 250zł – 350zł; 

   2. wymiana przerzutki tylnej Shimano – 250zł – 500zł; 

   3. wymiana przerzutki tylnej Sram – 400zł; 

   4. wymiana manetki Shimano/Sram – 150zł – 350 zł.; 

   5. centrowanie koła – 80zł; 

   6. wymiana haka przerzutki – 80zł; 

   7. wymiana dętki – 30zł; 

   8. wymiana uszkodzonej/rozciętej opony – 120-180zł;

   9. wymiana gripów – 50zł; 

   10. uszkodzenie lagi amortyzatora – 500zł. – 1000 zł. 

  11. Wycena kosztów napraw innych/pozostałych uszkodzeń nie ujętych w powyższym spisie ustalana będzie indywidualnie w oparciu o uśrednioną wartość rynkową części zamiennej/usługi, której zakup lub wykonanie będzie konieczne do przywrócenia roweru do stanu używalności. 

  12. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia. 

  13. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie, sprawny technicznie i czysty. Wypożyczalnia ma prawo naliczyć opłatę za mycie brudnego roweru w wysokości 40 zł.

  14. Zwrot roweru po terminie spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. W przypadku opóźnienia zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni.

  15. Brak przedłużenia najmu i brak zwrotu pojazdu po upływie 24 godzin od daty zakończenia najmu zostaje zgłoszony na Policję i traktowany jako przywłaszczenie pojazdu przez Wypożyczającego.

  16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. 

  17. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów. 

 4. Odstąpienie od Umowy

  1.  przypadku zawarcia Umowy wypożyczenia sprzętu na odległość , rezerwacja online, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Wypożyczającemu. W związku z tym, iż usługa realizowana jest ze wskazaniem daty realizacji usługi. W takim przypadku Wypożyczalnia nie zwraca wpłaconej kwoty za wybraną usługę.

  2. W przypadku zawarcia umowy w sposób tradycyjny, w lokalu Wypożyczalni, prawo do odstąpienia umowy , nie przysługuje. 

 5. Rabaty i promocje:

  1. Promocja sezonowa przewiduje naliczanie dodatkowego rabatu 2% co tydzień, zaczynając od 30% w trzecim tygodniu, a kończąc na 59% w szesnastym tygodniu.

  2. Obowiązki i odpowiedzialności:

  3. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower i ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.

  4. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

  5. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.

  6. Samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze jest zabronione.

 6. Zasady zwrotu i reklamacje:

  1. Rower należy zwrócić w deklarowanym i opłaconym terminie, sprawny technicznie i czysty.

  2. W przypadku zwrotu roweru w stanie technicznym gorszym niż w momencie wynajmu, naliczane są opłaty zgodnie z cennikiem uszkodzeń dostępnym na stronie.

  3. Wypożyczający ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku jakichkolwiek uchybień ze strony wypożyczalni, dotyczących wynajętego sprzętu. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową.

  4. Wypożyczalnia udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia.

 7. Postanowienia końcowe:

  1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926). 

  2. Fundacja „KOLARZ” z siedzibą przy ul. Kolejowej 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki, jest administratorem danych osobowych oraz podmiotem wypożyczającym.

  3. NIP: 1182118876, REGON: 363680769, KRS: 0000598698.

  4. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą wypożyczać rowerów.

 

 

Regulamin wchodzi w życie dnia 2024-05-14

Otwórz czat
1
Pomóc?
Scan the code
Cześć 👋
W czym Ci pomóc? Chcesz fajny rower na lato?
Korzystając z chatu pomocy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych kontaktowych przez Pego.cc i Fundację "Kolarz" w celu otrzymywania informacji marketingowych poprzez czat. Zapewniamy, że Twoje dane będą chronione zgodnie z naszą polityką prywatności. Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.